HMINEWS.Com – Tiga organisasi di Malaysia, terdiri dari WADAH (Wadah Pencerdasan Umat Malaysia), ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) dan PKPIM…